εκδρομικό πακέτο

τουριστικό γραφείο

ταξιδιωτική ασφάλιση

ξενοδοχεία

φόροι αεροδρομίου

Λευκωσία

Κύπρος

υπογραφές

διαμονή

εισιτήρια

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02