Εργασία Λογοτεχνίας

Bιβλιοπαρουσίαση Τα Ψηλά Βουνά

Οι χαρακτήρες των παιδιών στο βιβλίο Τα Ψηλά Βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου

Μια άλλη εκδοχή του τέλους του βιβλίου

Λογοτεχνία δημιουργική γραφή

Γάμος της Αφρόδως

Βιβλιοπαρουσίαση

Tο προσωπικό μου ημερολόγιο

Αρχαϊκή Εποχή

Μινωικός Πολιτισμός

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02

Σχεδίαση-ανάπτυξη website: Γιώργος Γιουρμετάκης