Διαδικτυακή τάξη

Διαδυκτιακή τάξη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο της συναδέλφου φιλολόγου του σχολείου μας Μιχάλη Μαρίας

http://blogs.sch.gr/m_michali/

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02