Ωρολόγιο πρόγραμμα Τρίτης

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο ισχύει για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών να προσέρχονται στο σχολείο κατόπιν συνεννοήσεως με τη διεύθυνση λόγω COVID 19.

Ώρες μαθημάτων Τρίτης

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Το μάθημα που είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές/τριες (αρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/τριες, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή στην Διεύθυνση του σχολείου .

Η προστασία του μαθητή

FreshJoomlaTemplates.com

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02