ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Το μάθημα που είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές/τριες (αρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/τριες, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή στην Διεύθυνση του σχολείου .

Η προστασία του μαθητή

Λίστα με κανόνες προστασίας

Προστασία οικογένειας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Παιδιά για τα οποία δίνεται η γενική σύσταση μακροχρόνιας αποχής από το σχολείο και χρήσης τηλε-εκπαίδευσης λόγω σοβαρού υποκείμενου νοσήματος

1) Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

2)Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

3) Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

4)Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

5)Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIVκαι CD4 <500).

6)Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).

7)Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

8) Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

9)Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

10)Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

Εάν κάποιος μαθητής /τρια πάσχει από μία από τις ανωτέρω ασθένειες είναι απαραίτητο ο γονέας ή κηδεμόνας του να καταθέσει μέχρι την Τρίτη 15/9/2020 στο σχολείο αίτηση και ιατρική βεβαίωση προκειμένου να μην προσμετρώνται οι απουσίες του μαθήματος.

FreshJoomlaTemplates.com

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02