Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών

Ιωάννινα προσφορά πρακτορείου για εκπαιδευτική εκδρομή

Εκπαιδευτική εκδρομή Ιωάννινα προσφορά πρακτορείου

Γιάννενα προσφορές για εκπαιδευτική εκδρομή

Εκπαιδευτική εκδρομή στα Γιάννενα

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02