Ορεινές περιοχές-αρχική

Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-2

Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1

Ερευνητικές Εργασίες Γ5 τάξης

Οδική ασφάλεια

Τροχαία ατυχήματα

Οδική συμπεριφορά

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02