Ωρολόγιο πρόγραμμα και ενημέρωση γονέων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου μας καθώς και για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μπορούν να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας στη σχετική ανάρτηση η οποία βρίσκεται στΙς κατηγορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΓΟΝΕΙΣ .

FreshJoomlaTemplates.com

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02

Σχεδίαση-ανάπτυξη website: Γιώργος Γιουρμετάκης