Οι χαρακτήρες των παιδιών στο βιβλίο Τα Ψηλά Βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02