Μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό

Εγκύκλιος στα σχολεία για τον κορωνοϊό

διαβίβαση οδηγιών

Προσφορές γραφείων εκδρομών για τη Βενετία

Προσφορές γραφείων εκδρομών

dslkfjsa;weiomsdklcvmsdv

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Ωρολόγιο πρόγραμμα καθηγητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2018-19

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Βασικός σκοπός λειτουργίας του σχολικού κανονισμού είναι να τεθούν οι κατευθυντήριες αρχές, ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (καθηγητές, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες) να συνεργάζονται αρμονικά και απερίσπαστα, με συνθήκες αλληλοσεβασμού.
1. Κοινωνικός-παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών
Η συμπεριφορά του καθηγητή απέναντι στους μαθητές διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ειλικρίνεια, Δικαιοσύνη, Ισότιμη μεταχείριση, Ευγένεια, Αγάπη και Κατανόηση, Σεβασμό στην προσωπικότητά τους, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στις όποιες πολιτισμικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες.
• Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς από τον σύλλογο των διδασκόντων.
• Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.
• Διαμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων , η αποφυγή των εντάσεων και των συγκρούσεων, η προαγωγή αισθήματος σιγουριάς και ασφάλειας για τους μαθητές.
2. Συμπεριφορά μαθητών
Οι μαθητές οφείλουν να
• Σέβονται το δικαίωμα του άλλου να έχει διαφορετικές ιδέες , απόψεις και θρησκευτικές αντιλήψεις.
• Λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο και δεν καταφεύγουν σε χρήση βίας, σωματικής ή ψυχολογικής.
• Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεχτεί σωματική ή λεκτική βία από συμμαθητή του, τόσο ο ίδιος όσο και οι συμμαθητές που ήταν παρόντες στο περιστατικό οφείλουν να το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο του τμήματος ή στη Διεύθυνση του σχολείου.
3. Προσέλευση στο σχολείο και στην τάξη
• Οφείλουμε να προσερχόμαστε στο σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν το χτύπημα του κουδουνιού, στις 8.15 το πρωί, ενώ οι εφημερεύοντες καθηγητές οφείλουν να προσέρχονται δέκα (10) λεπτά νωρίτερα.
• Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε και να τηρούμε το ωράριο του καθημερινού προγράμματος.
• Ο διδάσκων καθηγητής πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές να κάθονται στις προκαθορισμένες θέσεις με τάξη και ευπρέπεια.
• Μετά το κλείσιμο της πόρτας ο μαθητής θεωρείται αργοπορημένος και δικαιούται να εισέλθει στην αίθουσα μόνο με σημείωμα από τη Διεύθυνση του σχολείου. Η καθυστερημένη προσέλευση (όταν γίνεται συχνά) τιμωρείται.
• Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι την ώρα που θα σχολάσουμε. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν απομακρυνόμαστε από τον αύλειο χώρο χωρίς άδεια.
• Αποχωρούμε την ώρα που προβλέπεται, φροντίζοντας ιδιαίτερα, κατά την έξοδό μας από το σχολείο, για την αποφυγή ατυχημάτων.
4. Διδασκαλία
• Την ώρα της διδασκαλίας σεβόμαστε το δικαίωμα των συμμαθητών μας για μάθηση και των καθηγητών για διδασκαλία.
• Αποδεχόμαστε με ευγένεια τις υποδείξεις-παρατηρήσεις των καθηγητών.
• Οφείλουμε να φέρνουμε μαζί μας τα βιβλία μας και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική μας εργασία.
• Μέσα στη αίθουσα δεν επιτρέπεται να τρώμε, να μασάμε τσίχλα, να πίνουμε (με εξαίρεση το νερό μετά από άδεια του διδάσκοντα), να θορυβούμε και γενικά να διαταράσσουμε την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο.
• Για την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα, αλλά και για τη μετακίνησή μας μέσα σε αυτήν ή την αλλαγή θέσης πρέπει να έχουμε την άδεια του διδάσκοντα.
• Η λήξη του μαθήματος προσδιορίζεται από το χτύπημα του κουδουνιού και τη συγκατάθεση του διδάσκοντα.
• Μετά τη λήξη του μαθήματος οι μαθητές πηγαίνουν στον αύλειο χώρο και μόνο όταν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες μπορούν να παραμείνουν στους διαδρόμους του σχολείου. Οι αίθουσες διδασκαλίας κλειδώνονται από τον διδάσκοντα κατά την αποχώρησή του και δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών σε αυτές.
• Κατά τη διάρκεια κενών οι μαθητές ακολουθούν το πρόγραμμα που αποφασίζει το σχολείο (διαμόρφωση προγράμματος, μοίρασμα σε άλλα τμήματα, απασχόληση).
5. Σεβασμός στον χώρο - Ασφάλεια
• Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και ζημιές.
• Δε χρησιμοποιούμε τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου ως χώρους παιχνιδιού. Οι διάδρομοι και οι σκάλες δεν αποτελούν χώρους για τρέξιμο ή πάλη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στο χώρο του σχολείου και η χρήση μπάλας εκτός από εκείνες που δίνονται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής για του σκοπούς του μαθήματος.
• Διατηρούμε κάθε σχολικό χώρο καθαρό, δε γράφουμε στα θρανία και στους τοίχους και φροντίζουμε να βρίσκεται ο εξοπλισμός του σχολείου σε καλή κατάσταση. Ιδιαίτερα στα εργαστήρια, χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές.
• Όποιος προκαλεί σκόπιμα ζημιές ή ρυπαίνει τους χώρους πρέπει να καθαρίζει ή να αποκαθιστά τη ζημιά. Επισημαίνεται ότι όποιος προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
• Το αθλητικό παιχνίδι στον αύλειο χώρο του σχολείου ή στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια και εποπτεία του καθηγητή φυσικής αγωγής.
• Στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται να προσκαλούμε φίλους και γνωστούς. Αν εντοπίσουμε κάποιον εξωσχολικό, οφείλουμε να ενημερώνουμε το γραφείο της Διεύθυνσης.
• Δε φέρνουμε μαζί μας επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειάς τους, είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
• Η εμφάνισή μας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, ευπρέπεια, αποφυγή κάθε υπερβολής , πρόκλησης και επίδειξης.
6. Απουσίες
• Το όριο των απουσιών είναι 114 συνολικά. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου απαιτείται δικαιολογητικό νοσοκομείου. Τα ζητήματα που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών (όριο απουσιών, χαρακτηρισμός, προαγωγή) ρυθμίζονται από τη νομοθεσία (βλ. άρθρο 28 της απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018).
• Σε περίπτωση που ένας μαθητής αποβάλλεται από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου και να παραμένει έξω από το γραφείο της Διεύθυνσης για απασχόληση. Ο καθηγητής που επέβαλε την ποινή οφείλει μετά το πέρας του μαθήματος να ενημερώσει εγγράφως το γραφείο.
• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μαθητής να απουσιάσει επιλεκτικά από μεμονωμένα μαθήματα. Αν απουσιάσει μεμονωμένη ώρα και μόνο για σοβαρούς λόγους , μπορεί να γίνει δεκτός την επόμενη ώρα, αφού πάρει την έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου.
7. Εκδηλώσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Εκδρομές
• Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.
• Κατά τη διάρκεια διδακτικών επισκέψεων και σχολικών εκδρομών, που συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών. Αν απουσιάζουν από τις εκδηλώσεις του σχολείου χρεώνονται με όσες απουσίες προβλέπει το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας του τμήματός τους.
8. Ενημέρωση των γονέων/μαθητών
• Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία (ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλαγές, εκδηλώσεις) καθώς και ενημέρωση των μαθητών για θέματα που τους αφορούν (έγγραφα υπουργείου Παιδείας, προγράμματα, δράσεις) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου 2gym-ag-dimitr.att.sch.gr . Οι μαθητές και οι γονείς με δική τους ευθύνη οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
9. Κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές
• Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή συσκευών αναπαραγωγής ήχου από τους μαθητές στον σχολικό χώρο γενικότερα απαγορεύεται (βλ. αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 Υπουργ. Απόφαση και Αρ.Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ). Σε περίπτωση που κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητη η επικοινωνία, ο μαθητής έχει πρόσβαση στα τηλέφωνα του σχολείου καθώς και στο υπάρχον καρτοτηλέφωνο. Σε περίπτωση που ο μαθητής φέρει μαζί του κινητό η συσκευή κρατείται στο σχολείο και παραδίδεται μόνο στο γονέα/κηδεμόνα του μαθητή ενώ ο μαθητής τιμωρείται.
• Η καταγραφή στιγμιότυπων στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.
• Αυτονόητο θεωρείται ότι ούτε οι διδάσκοντες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
10. Πολύ σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:
- Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (απειλές, εξύβριση, χλευασμός, χειροδικία κλπ), από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
- Η προσβλητική συμπεριφορά στους διδάσκοντες
- Η αδικαιολόγητη απομάκρυνση από το σχολείο χωρίς άδεια
- Η αντιγραφή κατά τη γραπτή εξέταση
- Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου
- Το κάπνισμα/άτμισμα, η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών μέσα στους σχολικούς χώρους
• Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά και τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. Υπ. Απ. 10645/ΓΔ4 - ΦΕΚ: 120/Β/23-1-2018 ) και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

11. Συνεργασία του σχολείου με γονείς – κηδεμόνες - φορείς
Είναι αναγκαία η επικοινωνία του Σχολείου με τους Γονείς των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογό τους, διότι απαιτείται η υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου και παράλληλα η εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Συγκεκριμένα:
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο Σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς της τάξης και ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή ( απουσίες, ασθένειες, προβλήματα) καθώς δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες παρακολουθούν τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση σε συναντήσεις τους με τους Διδάσκοντες, που γίνονται μια φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σε αυτούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών στο τέλος του πρώτου και δευτέρου τετραμήνου με την παραλαβή των ελέγχων προόδου των μαθητών. Επιπλέον, έκτακτες συναντήσεις με τη Διεύθυνση και τους Καθηγητές μπορούν να γίνονται όταν συντρέχει λόγος.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον υπεύθυνο Καθηγητή της τάξης, για να ενημερωθούν για τις απουσίες του παιδιού τους.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στη σχέση του παιδιού τους με κάποιον Καθηγητή θα πρέπει να απευθύνονται πρωτίστως στον αρμόδιο Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε μόνο πρέπει να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του Σχολείου.
• Οι Γονείς/Κηδεμόνες είναι απαραίτητο να δώσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
• Ο Υπεύθυνος τμήματος επικοινωνεί τηλεφωνικά, με sms ή με e-mail με τους Γονείς/Κηδεμόνες, ή με ανακοινώσεις που επιδίδονται στους μαθητές για θέματα που τους αφορούν .
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, επειδή είναι το συλλογικό όργανο των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών, είναι απαραίτητο να είναι σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και με το Σύλλογο των Διδασκόντων για την προαγωγή του σχολικού έργου καθώς και για την υποστήριξη των διάφορων ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων.
Το Σχολείο, από την πλευρά του,
• Οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδήποτε ενέργεια του παιδιού τους που δε συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα, όπως π.χ την αναιτιολόγητη απουσία του.
• Προβαίνει για λόγους ασφαλείας σε έκτακτες αναμορφώσεις του ωρολογίου σχολικού προγράμματος όταν απουσιάζουν καθηγητές και είναι δυνατή η αποχώρηση των μαθητών νωρίτερα από την προγραμματισμένη
• Συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, είναι ανοικτό στην Κοινωνία με την επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση του παιδευτικού του έργου.
Τα θέματα που προκύπτουν και δεν αναφέρονται στον κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
Η εγγραφή μαθητή στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος κανονισμού από τον ίδιο και τον γονέα/κηδεμόνα του.
Η ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση 2gym-ag-dimitr.att.sch.gr αποτελεί μέσο μόνιμης επικοινωνίας σχολείου – γονέων – μαθητών.

Φοίτηση Εγγραφές Μετεγγραφές μαθητών

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η ΩΡΑ 08.15-09.00
2η ΩΡΑ 09.05-09.50
3η ΩΡΑ 10.00-10.45
4η ΩΡΑ 10.55-11.40
5η ΩΡΑ 11.50-12.35
6η ΩΡΑ 12.40-13.25
7η ΩΡΑ 13.30-14.10

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02